Excelsior

Wij zoeken nieuwe dirigent! 2 oktober 2023

COV Excelsior kent een rijke traditie. Wij bestaan al ruim 125 jaar! Momenteel zijn er 64 leden, waarvan er velen al langer lid zijn van het koor. De sociale cohesie is groot en plezier staat voorop. En we hebben ook een gezonde muzikale ambitie. Ons brede repertoire bestaat uit missen/oratoria, werk van hedendaagse componisten (o.a. Andriessen, Rutter en Jenkins) en stukken die zich lenen voor plezierige samenzang. We hebben geregeld studieweekenden, geven jaarlijks een concert - vaak met orkest -, doen regelmatig mee aan een cantate en streven eens per drie jaar naar een buitenlandse koorreis. Voor meer informatie zie ook https://www.covexcelsiorleiderdorp.nl/.


Wegens het vertrek van onze huidige muzikaal leider, zoeken we per medio 2024 een

Inspirerende Dirigent m/v

Taken

Profiel

Salariëring

Conform tarieven Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB).

Procedure

Sollicitaties (cv + motivatiebrief) graag voor 15 november aan info@covexcelsiorleiderdorp.nl. Kennismakingsgesprekken tussen Bestuur en belangstellenden zijn gepland in de week van 11 december. Een proefrepetitie maakt deel uit van de selectieprocedure. Meer informatie bij Jan Molendijk, secretaris,                                  06-57733471, info@covexcelsiorleiderdorp.nl.