Excelsior

Corona ontwikkelingen per 16-5-2020 15 mei 2020

Het concert op 10 oktober, samen met andere koren, in het kader van 400 jaar dorpskerk is eveneens afgelast.

Er wordt vanuit de Kon.Chr.Zangersbond geadviseerd zeker niet vóór 1 september met de repetities te beginnen. In Delft is een onderzoek opgestart naar het effect van samenzang op de verspreiding van het virus en instituten als de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie adviseren zangers en blazers om voorlopig niet samen te gaan musiceren. (zie hier).
In het bestuur waren manieren uitgedacht om te repeteren in 1,5 m maatschappij maar deze adviezen nopen tot terughoudend optreden.
Voorlopig blijven we dus repeteren per video conference.

De datum van de ALV was verschoven van 22 april naar 17 juni, maar zelfs dan is een fysieke samenkomst van al onze leden niet toegestaan. Het bestuur wil daarom overgaan tot een ALV langs electronische weg, mede vanwege het feit dat er een wetsvoorstel ligt om een electronische ALV te legaliseren.