Excelsior

Anjercollecte 2 maart 2018

Wij steunen het Prins Bernhard Cultuurfonds. In de week van 28 mei tot en met 2 juni collecteerde een vijftal koorleden huis-aan-huis in Leiderdorp. Ook kon online worden gedoneerd via de speciale actiepagina van COV Excelsior op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hiermee steunde u zowel het Prins Bernhard Cultuurfonds als het koor. Want maar liefst 50% van het gedoneerde geld gaat naar ons koor! Wij bedanken alle mensen voor hun gift, ook de mensen die online doneerden! Het geld dat wij terug krijgen van het PBC gaan wij gebruiken voor ons grote concert op 23 februari 2019 van het prachtige oratorium de ELIAS van Mendelssohn met een groot orkest en acht solisten!