Excelsior

Open Repetitie / familie-repetitie 11 januari 2016

Maandag 11 januari 2016 was er een open repetitie in de Dorpskerk te Leiderdorp. Hoewel de opkomst van belangstellenden niet groot was, waren er twee mensen die aangaven dat zij graag willen blijven zingen bij COV Excelsior. Zij mogen nog een paar repetities meerepeteren. Als zij daarna door de stemtest komen, kunnen zij lid worden.