Excelsior

Dankbetuiging familie De Graaf mei 2015

COV Excelsior heeft een bedankkaart ontvangen met de tekst:

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van mijn lieve vrouw en mijn lieve mamma Elisabeth de Graaf-Roest, Bep. Voor het medeleven en de steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld.

Frans sr. en Frans jr.

Leiderdorp, mei 2015.