Excelsior

Grote clubactie 29 november 2014

Ook dit jaar verkochten onze leden u weer loten van de Grote Clubactie.
De landelijke start van de actie was op zaterdag 12 september. De lotenverkoop vond plaats in september t/m november. Wij verkochten de loten - die € 3,00 per stuk kostten - via eenmalige machtiging. Van elk verkocht lot gaat 80%, dus € 2,40 rechtstreeks naar de vereniging! Wij bekostigen er onder meer onze concerten mee, wat onmogelijk alleen uit de kaartenverkoop lukt. Op 27 november was de officiele trekking van de winnende loten met een hoofdprijs van € 100.000,00. Wij bedanken alle lopers en kopers.