Excelsior

Jubilarissen 2012 21 maart 2012

Een wel heel bijzondere gebeurtenis:

Drie leden van C.O.V. Excelsior Leiderdorp werden tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 maart 2012 in Het Trefpunt (Dorpskerk Leiderdorp) gehuldigd. Het was zó bijzonder, dat de voorzitter van de K.C.Z.B., afdeling Leiden, de heer Siep Eisenga (links op de foto), de jubilarissen kwam feliciteren en de erbij behorende versierselen en certificaten uitreiken. Een mooie bos bloemen hoorde daar natuurlijk bij. De jubilarissen zijn, op de foto van rechts naar links:
Corrie Kisman-Groen (sopraan, 60 jaar lid), Cobie Anker-Honing (sopraan, 40 jaar lid) en Bep de Graaf-Roest (alt, 50 jaar lid).

Foto: L. Poslawsky-Rutgers