Excelsior

Bestuurswisseling 2011 16 maart 2011

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 16 maart j.l. vonden bestuurswisselingen plaats: Karin Kopp-Everaarts trad na zes jaar voorzitterschap af.
Zij wordt opgevolgd door Aafke Vis-Kisman, die al 2e secretaris was. Nieuw in het bestuur is Ada van de Beek, die werd benoemd in de functie van 2e secretaris.

Foto-impressie