Excelsior

Hans van der Toorn 5 jaar dirigent 11 december 2010

C.O.V. Excelsior Leiderdorp

Op 11 december 2010 vóór de repetitie van het mini-kerstconcert werd Hans door zijn Leiderdorpse koor toegezongen met het lied: HIJ IS DE BESTE!