Excelsior

Jubilarissen 2010 31 maart 2010

Annie Schreuder en Janny van Osnabrugge- van Hemert:
60 en 50 jaar lid.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van COV Excelsior op woensdag 31 maart 2010 werden twee bijzondere jubilarissen gehuldigd. De dames Annie Schreuder en Janny van Osnabrugge- van Hemert zijn resp. 60 en 50 jaar lid van Excelsior. Zij begonnen hun zangcarrière als jongedames bij de “Zangvereniging Excelsior”, waar Hans Boelee dirigent was. “Dat was nog de periode waarin wij stevige psalmen en gezangen zongen,” vertelt Janny. “In die periode hebben we met het koor ook platen gemaakt en deelgenomen aan zangcompetities”, herinnert Annie. Ze hebben al heel wat dirigenten zien komen en gaan. Hoewel ze geen favorieten hebben, heeft Annie goede herinneringen aan Peter Siereveld. “Hij heeft de zangvereniging op oratorium niveau gebracht”. Er is veel veranderd in de loop van de tijd. “Toen ik kwam, werd er nog geen stemtest afgenomen. De dirigent zei: “Je hebt een zware stem. Ga maar bij de alten staan.” Toen dat niet meer lukte, ben ik overgestapt naar de tenoren.” En dus zingt Janny bijna de helft van haar lidmaatschap al als tenor in het koor.

Omdat Excelsior is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond kregen de jubilarissen van de bond respectievelijk de gouden KCZB- speld en een speciaal handgemaakt herinneringsbord. Ze zijn niet alleen al lang lid, maar ook zeer trouw. Alle twee zijn meerdere keren door het bestuur onderscheiden met de “zangzaadmedaille”. Een eerbetoon van het koor aan leden die in een jaar geen enkele repetitie hebben gemist. Voor Janny een vanzelfsprekendheid, want op de repetitie moet je de muziek toch leren. “Ik zing graag veel uit mijn hoofd en dan heb je die repetities echt wel nodig.”

Voor Annie is dit een goed moment om haar zangersloopbaan te beëindigen. Ze heeft, met weemoed in het hart, afscheid genomen van “haar” Excelsior. De voorzitter Karin Kopp huldigde hen en zette hen in de bloemen. Voor Janny is het nog even volhouden om de mijlpaal van 60 te bereiken. “Aan mij zal het niet liggen,” zegt ze lachend.

Twee andere leden ontvingen een bloemetje omdat zij 12½ jaar lid zijn van de vereniging.