Excelsior

"Excelsior-klanken" en "Vriendenbrief" januari 2009

Het verenigingsblad Excelsior-Klanken beleefde in 2006 haar 25ste jaargang. "E.K." komt eenmaal per twee maanden uit en bevat naast namen en adressen van bestuur en dirigent enkele vaste rubrieken, nieuws uit de bestuursvergaderingen, de agenda en mededelingen over lief en leed. Leden ontvangen het verenigingsblad E.K.. Donateurs ("Vrienden van C.O.V. Excelsior") ontvangen de "Vriendenbrief".