Excelsior

Jubilarissen 2008 december 2008

Op de ALV van 2008 ontvingen diverse leden een bloemetje vanwege hun 12½ jarig lidmaatschap.