Excelsior

Beknopt historisch overzicht van de COV Excelsior

Excelsior is een koor met een rijke historie. Het koor werd opgericht in 1896 door het toenmalig hoofd van de christelijke Willem de Zwijgerschool, de heer L.W. van der Giessen onder de naam "Christelijk Gemengde Zangvereniging Excelsior".

Over de eerste veertig jaren is weinig bekend. Gelukkig zijn er nog enkele oude koorkranten bewaard gebleven. De eerste verscheen in 1908, de laatste in 1921.

In 1936 bestond het koor 40 jaar en dit werd gevierd met een jubileumconcert, gevolgd door een receptie. Op deze avond gaven de leden het koor een vaandel cadeau. Dit vaandel is tot 1996 te zien geweest tijdens de concerten. In november 1996 is het vaandel door het koor in bruikleen gegeven aan het Leiderdorps Museum, waar het - gerestaureerd - nog steeds te bezichtigen is. Ook vroegere koorkleding is onder beheer van dit museum. (Stichting Leiderdorps Museum, Van Diepeningenlaan 110D, 2352 KA Leiderdorp - www.leiderdorpsmuseum.nl)

Vanaf 1926 nam het koor deel aan concoursen in de regio, waarbij het diverse prijzen en eervolle vermeldingen in de wacht sleepte. In 1939 behaalde het koor zelfs een eerste prijs in de superieure afdeling.

Tijdens WO II gingen de repetities zoveel mogelijk door. Daarna trad het koor vaak op met andere koren in de regio tijdens de zgn. zangersavonden.

Met de komst in 1950 van dirigent Hans Boelee kreeg het koor een nieuw repertoire. Er werd veel samengewerkt met andere koren die onder zijn leiding stonden. Gezamenlijk vormden zij de 'Rijnstreekse Verenigde Christelijke Koren', waarmee veel werd opgetreden en diverse grammofoonplaten werden opgenomen.

In 1971, tijdens het 75-jarig jubileum werd voor de eerste keer in het bestaan van Excelsior een oratorium opgevoerd: "Die Jahreszeiten" van Joseph Haydn. Het was ook voor het eerst dat het koor optrad in koorkleding en begeleid werd door een orkest; het Dordrechts Kamerorkest.

Vanaf die tijd werd het accent gelegd op de grotere koorstukken. Na 'Die SchΓΆpfung' van Haydn volgden het 'Gloria' van Vivaldi, de 'Messe Solennelle' van Gounod en het 'Te Deum' van Bruckner. In 1979 kreeg het koor een nieuwe naam en werd het de 'Christelijke Oratorium Vereniging Excelsior'.

Sinds 1982 had Excelsior weer een koorblad, Excelsior Klanken, kortweg "EK". Dankzij deze EK's is de geschiedschrijving van de laatste 36 jaar verzekerd. Maar liefst 32 jaar lang heeft koorlid Gerrit Vonk de redactie van het blad voor zijn rekening genomen. Met trouwe ondersteuning van oud-lid Wim Huner kwam het blad tot stand, om hiermee de leden en de Vrienden van COV Excelsior te informeren over alle lief, leed en wetenswaardigheden van het koor. Als gevolg van ziekte heeft Vonk na de 307e uitgave aangegeven dat het niet langer lukte om in de frequentie die we gewend waren en inhoudelijk op niveau ons lijfblad voort te zetten. Hiermee is in het jaar 2018 (jaargang 37) een einde gekomen aan deze maandelijkse uitgave. De weekmail van de voorzitter voorziet de leden sindsdien van de nodige praktische informatie alsook lief en leed nieuws.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de COV Excelsior werd op 1 oktober 1996 uit handen van de toenmalige burgemeester, mr. M. Zonnevylle, de bij Koninklijk Besluit van 22 januari 1996 door H.M. koningin Beatrix aan het koor toegekende Koninklijke Erepenning ontvangen. Voorts ontving Excelsior die dag van de Koninklijke Christelijke Zangersbond als dank voor haar actief lidmaatschap de bronzen erepenning.
(klik op de penning om de recensies te lezen)

In 1996 verscheen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan het jubileumboek: "Excelsior, Van Christelijk Gemengde Zangvereniging naar Christelijke Oratorium Vereniging". Voor geΓ―nteresseerden is dit boek nog steeds verkrijgbaar bij de secretaris.

Ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan van het koor in 2006 liet het Leiderdorps Museum als geschenk voor Excelsior het vaandel restaureren. Het kreeg toen een ereplaats op de tijdelijke Expositie "110 Jaar COV Excelsior".


Overzicht van dirigenten

Overzicht van voorzitters

overzicht van ereleden